kalliqrafik : [yun.] Kalliqrafiyaya aid. _ Kalliqrafik xətt – gözəl, aydın, düz xətt (yazı).