karbonat : [lat.]
1. kim. Karbon turşusu duzu (soda, potaş və s).
2. kim. geol. Tərkibində karbon turşusu olan mineralların adı.
3. xüs. Xırda dənəli qara almaz (quyu qazma, cilalama və s. işlərdə işlənir).