kardioloq : [yun. kardia – ürək və logos – elm-dən] Ürək xəstəlikləri mütəxəssisi olan həkim. KAREL Kareliyanin əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam. Karel dili. Karel ədəbiyyatı.