kardioqram : [yun. kardia – ürək və gramma – yazı] xüs. Ürək fəaliyyətinin qrafik təsviri.