kargüzarlıq : is. Kargüzarın işi, məşğuliyyəti, vəzifəsi. Kargüzarlıq vəzifəsi. // Dəftərxana işləri. _ Kargüzarlıq etmək – dəftərxana işlərini aparmaq.
kargüzarlıq 2: is. köhn. Kömək, yardım. _ Kargüzarlıq etmək (buyurmaq) – kömək etmək. [Əhməd:] ..Gərək siz bu bəyə lazımınca kömək edəsiniz, işlərinə kargüzarlıq buyurasınız. N.Vəzirov.