karteç : is. [rus.]
1. İçi xırda güllələrlə doldurulmuş top mərmisi.
2. İri qırma.