kartoqrafik : sif.
1. Kartoqrafiyaya aid. Kartoqrafik işarələr.
2. Coğrafiya xəritələrinin hazırlanması ilə əlaqədar olan. Kartoqrafik işlər. Kartoqrafik material.