kasadlaşdırmaq : f. Kasad etmək, azaltmaq, qıtlıq törətmək, yoxa çıxartmaq.