keşkəl : is. məh.
1. Əkin yerinə çəkilən kiçik su arxı. Dar bir su keşkəlinin yanındakı dəyədə atlarını saxladılar. S.Rəhman.
2. Kiçik çay və ya arxın üstündən keçmək üçün uzadılmış tir, ağac.