kimyaçı : is.
1. Kimya mütəxəssisi.
2. Kimya sənayesi işçisi.