kino : [yun. kinema – hərəkət edən]
1. Ba x kinematoqrafiya. Hələ 1927-1928-ci illərdə Cabbarlı kino sənəti ilə maraqlanmağa başlamışdı. M.Arif.
2. dan. bax kinofilm. Kino göstərmək. – Saat iki olar; Uşaqlar üçün televizor; Kino verəcək bu gün. M.Rahim. Bütün tərsliyinə baxmayaraq, [Musa] ömründə bir kino tamaşası buraxmazdı. İ.Əfəndiyev.
3. Bax kinoteatr. [Səlim və Mehriban] sonra bulvardakı “Yeni kənd” kinosuna gedib hazırkı həyatdan alınmış faciəyə tamaşa etmişlərdi. S.Hüseyn. [Firidun] [Südabənin] yenə kinoya getməyə, yaxud gəzməyə çıxmağa gəldiyini güman etdi. M.İbrahimov. _ Kino budkası – kinoaparat və kinomexanik üçün xüsusi yer, budka. kino... [yun.] Kinematoqrafiya ilə bağlı olan mürəkkəb sözlərin birinci tərkib hissəsi; məs.: kinoxronika, kinojurnal, kinooçerk, kinooperator.