kipkəc :
1. is. Mexanizmin hərəkət edən hissələrinin ətrafında açıq qalan yerləri sıxsıx qapayan və mayenin, buxarın, ya qazın sızıb çıxmasının qarşısını alan detal. Su nasosu gövdədən, pərli çarxdan, valcıqdan və kipkəclərdən ibarətdir. Ə.Əlizadə.
2. sif. məh. Ortabab, orta vəziyyətdə olan, nə enli, nə dar; yığcam. Kipkəc ev.