kirə : is. [fars.]
1. Bir şeyin müəyyən haqq müqabilində müvəqqəti olaraq sahibi tərəfindən başqasına istifadəyə verilməsi; kirayə. _Kirə etmək – müəyyən haqq müqabilində bir şeydən müvəqqəti istifadə etmək. Çox fikirdən sonra mənzil kirə edib... məşğul oldu ticarətə. Ə.Haqverdiyev. Kirəyə vermək – bir haqq müqabilində müvəqqəti istifadə üçün başqasına vermək. Çoxdan anası deyirdi ki, otaqların ikisini kirəyə verəcək. S.Rəhman.
2. İstifadəyə verilən şeyin haqqı, kirayə haqqı. Ev kirəsi. – [Qafar:] Bu gün xozeyindən əmr çıxmış ki, pinəçi Qafar tutduğu yerə kirə versin. S.S.Axundov. Hacı Sultan .. iki evindən aldığı kirələrin sayəsində rahatlıqla keçinirdi. S.Hüseyn.