kirlətmək : f. Kirləndirmək; kirli, çirkli etmək; çirkləndirmək.