kollokvium : is. [lat.]
1. Tələbələrin bilik səviyyəsini yoxlamaq üsullarından biri (semestr ortası).
2. Məruzələrin müzakirə məclisi.