kolonist : [lat.] Koloniyada yaşayan adam (bax koloniya 2-ci mənada).