kolorit : [ital. colorite, əsli lat. color]
1. Şəkildə, rəngli qravürada, mozaikada və s.-də rənglər, tonlar arasında əlaqə, münasibət, uyğunluq. Şəklin koloriti. // Rəng, rəng çaları.
2. məc. Xüsusiyyət, bir şeyin özünə məxsus xüsusiyyəti. Natəvanın portreti parlaq milli xüsusiyyətlərə malikdir. Bu milli kolorit .. portretin zahiri görünüşündə – şairənin geyimində və naxışlı ipək örpəyində hiss olunur. (Qəzetlərdən).