komandir : [alm.]
1. Hərbi hissə, birləşmə, ya hərbi gəmi başçısı. Polk komandiri. Rota komandiri. Gəmi komandiri. – Komandirin bu əmrinə kimsə etiraz etmədi. S.Hüseyn. Sən bu gündən komandirsən, mən isə sənin komissarın. S.Vəliyev.
2. İstehsalat rəhbərlərinə (mühəndislərə, texniklərə) məcazən verilən ad. İstehsalat komandirləri.