kommunist : [fr. əsli lat.] tar.
1. Kommunist partiyasının üzvü. Kommunistlərin yığıncağı.
2. Kommunizm ideyalarına əsaslanan, onları ifadə edən və həyata keçirən; kommunizm tərəfdarı. Kommunist partiyası. _Kommunist İnternasionalı – bax Komintern. Kommunist Gənclər İttifaqı – bax komsomol.