kommunizm : [fr. əsli lat. communis – ümumi]
1. İstehsal alətlərinin ümumiləşdirildiyi və xüsusi mülkiyyətin olmadığı ictimai quruluş.
2. Kommunizm cəmiyyəti qurulması haqqında siyasi, iqtisadi və ictimai təlim.