kompromis : [lat. compromissum-dan] Qarşılıqlı güzəşt əsasında razılaşma, uzlaşma.