kompromisli : sif. Kompromisə əsaslanan, kompromis yolu ilə olan; güzəştli. Kompromisli təklif.