konqres : [lat. congressus – iclas]
1. Geniş miqyaslı beynəlxalq qurultay, müşavirə, yığıncaq. Ümumdünya analar konqresi. Həmkarlar ittifaqlarının ümumdünya konqresi.
2. ABŞ-da və bəzi Latın Amerikası ölkələrində qanunverici orqanın (parlamentin) adı.
3. Bəzi ölkələrdə siyasi partiya və təşkilatların adı. Hindistan milli konqresi.