konstruktor : [lat. constructio-dan]
1. Konstruksiya düzəldən mütəxəssis. Təyyarə konstruktoru. Baş konstruktor.
2. Uşaqların quraşdırıb müxtəlif şeylər düzəltməsi üçün içində müxtəlif hissələr, detallar olan qutu.