kontinental : sif. [əsli lat.] Kontinent (qitə) üçün səciyyəvi olan, kontinentdə (qitədə) olan. Kontinental xüsusiyyət. _ Kontinental iqlim coğr. – çox dəyişkən, yayı isti, qışı isə çox soyuq olan iqlim.