kontorka : [rus.] Əsasən ayaq üstə dayanıb işləmək üçün səthi maili hündür yazı stolu.