kontur : [fr.]
1. Bir şeyin qrafik xətlərlə xarici təsviri; bir şeyi çevrələyən xətt; çevrə.
2. elektr. və rad. Keçiricilərin qapalı dövrəsi. ◊ Kontur xəritə – coğrafi adlar yazılmamış tədris xəritəsi. Kontur xətt – qırıq-qırıq xətt, nöqtələrdən ibarət olan xətt.