krater : [yun. krater – kasa] Vulkan zirvəsində: püskürtü zamanı lavanın çıxdığı kasa və ya qıf şəklində çökəklik. Sönmüş vulkan krateri. – Teleskopla Aya baxanda orada vulkan kraterləri görünür. M.Qaşqay.