krişna : is. Hindlilərdə Vişnu allahın təcəssümlərindən biri.