kriminalistika : [latıncadan] Cinayəti tədqiq üsullarını öyrənən hüquq elmi.