kulturologiya : is. [lat. və yun.] Mədəniyyəti öyrənən elm sahəsi.