kumarin : is. [fr.] Təzə biçilmiş ot iyi verən sintetik maddə.