kustar : [rus.]
1. Əl üsulu ilə mal istehsal edən sənətkar, peşəkar. Zeynal ilə Əziz bir-iki nəfər dərzini, başmaqçını və dəzgah qurub özü üçün işləyən bir neçə nəfər kustarı da çağırmaq istəmişdilərsə də Veys: – Olmaz! – deyib qəti etiraz etmişdi. Ə.Əbülhəsən. // Əl üsulu ilə mal istehsal edən. Mən bütün kustar sənaye müəssisələrinin təşkili məsələsini də .. müzakirə sırasına keçirdim. M.S.Ordubadi. Bu, əlliyə qədər uşaq və qadın işləyən bir kustar emalatxanasıdır. M.İbrahimov.
2. Fabrikdə deyil, əl üsulu ilə istehsal edilmiş, hazırlanmış. Kustar məmulatı. // məc. Primitiv, ibtidai, qeyri-kamil.