kvadrat : [lat.]
1. riyaz. Dörd tərəfi bərabər düzbucaq. // Kvadrat şəklində olan şey; çargül. Kvadrat kərpic. – Qarovulçu, kvadrat şəkilli bir taxta ilə yeraltı daxmanın qapısını bağlayır. M.İbrahimov.
2. riyaz. Ədədin öz-özünə hasili. Kvadrat tənlik. Kvadrata yüksəltmək.
3. Mətbəə işində: naborun, klişenin və s.-nin ölçüsünü müəyyən etmək üçün istifadə olunan ölçü vahidi. Kvadrat
4. punkta bərabərdir. // Naborda boş yerləri doldurmaq üçün xüsusi mətbəə materialı. _ Kvadrat mötərizə – [ ] şəklində olan mötərizə. ◊ Kvadrat-yuva üsulu k.t. – tarlaçılıqda mütərəqqi əkin üsullarından biri. [Sultan:] Bu qırx hektarı kvadrat-yuva üsulu ilə əkəcəyik. M.İbrahimov.