kvintet : [ital. əsli lat.] mus.
1. Beş musiqi aləti və ya beş səs üçün yazılmış musiqi əsəri.
2. Müvafiq musiqi əsərlərini ifa etmək üçün beş nəfərdən ibarət musiqiçi dəstəsi.