l : Azərbaycan əlifbasının on səkkizinci hərfi. Bax el.