lüzum : is. Lazım olma, işə yarama, lazımlıq. // Ehtiyac, hacət. _ Lüzum görmək – lazım bilmək, vacib hesab etmək. [Nizami:] Bir həqiqəti təkrar etməyə lüzum görmürəm. M.S.Ordubadi. Lüzum yox(dur) – ehtiyac yoxdur, lazım deyil. [Ədil bəy:] İnanıram, əzizim, tarixə baxmağa lüzum yoxdur. S.S.Axundov. [Vaqif İbrahim xana:] Hələ ehtiyaca lüzum yoxdur. Çəmənzəminli.