ləpirçi : is.
1. Heyvanı ləpirilə izləyib tapan ovçu; izçi, izaxtaran.
2. Keçmiş bir hadisənin buraxdığı izləri araşdırıb tapan adam.