ləzzətləndirmək : f. Ləzzətini artırmaq, ləzzətli etmək, dada gətirmək, dadlandırmaq. Ədviyyə xörəyi ləzzətləndirir. – Fərəhlə yediyi xörəyin də ləzzətləndiyini duyan Nazlının, bacısı Tamam yadına düşməsilə qəlbi qaralmışdı. Ə.Əbülhəsən.