lağım : is.
1. Yeraltı yol, yer altında qazılmış üstüörtülü xəndək. Ağaclar dibində hava topları, hər tərəfdə gözətçi dəstələr qoyulduğunu, əyri lağımlar qazıldığını görüb getmədi. Mir Cəlal. _Lağım atmaq (açmaq, vurmaq) – yer altından yol açmaq. Bir çalaçuxur var hər addım başı; Yerin bağrına min lağım atılmış. S.Vurğun.
2. Kanalizasiya.
3. Tunel mənasında. ..Digər tərəfdən də qatarların qaranlıq lağımlara girib-çıxmağı da yeznəmin və azarlının ovqat təlxliyini dəxi də artırırdı. C.Məmmədquluzadə.