las : təql.
1. Toyuğu tutmaq istərkən çıxarılan səs. Las eləyib toyuğu tutmaq.
2. sif. məc. Bacarıqsız, əlindən iş gəlməyən. Las adam.
3. is. məh. Ot çalınarkən yerə tökülən lay, çalınmış ot layı.