lama : [isp.] zool. Dəvə ailəsindən Cənubi Amerika yük heyvanı.
lama 2: [tibet.] Tibet və Monqolustanda: lamaizm rahibi.