latun : is. [alm.] Mis və sinkin qızıl rəngli xəlitəsi.
latun 2: is. [alm.] Mis və sinkin qızıl rəngli xəlitəsi.