lavsan : is. Sintetik lif növü və ondan toxunmuş parça.
lavsan 2: is. Sintetik lif növü və ondan toxunmuş parça.