lemur : is. [lat.] Qədim təsəvvürlərə görə əcdadların ruhu.
lemur 2: is. [lat.] Qədim təsəvvürlərə görə əcdadların ruhu.