leytenant : [fr.] Ordu və donanmada: kiçik leytenant rütbəsindən sonra gələn zabit rütbəsi və belə rütbəsi olan şəxs. Bir saat sonra qərargahdan qırmızısifət bir leytenant gəldi. Mir Cəlal. Dilaranın leytenant Əjdərdən aldığı məktubların arası kəsilmişdi. Ə.Məmmədxanlı. _ Baş leytenant – leytenant rütbəsindən sonra gələn zabit rütbəsi və belə rütbəsi olan şəxs. Kiçik leytenant – praporşikdən sonra gələn zabit rütbəsi və belə rütbəsi olan şəxs.
leytenant 2: [fr.] Ordu və donanmada: kiçik leytenant rütbəsindən sonra gələn zabit rütbəsi və belə rütbəsi olan şəxs. Bir saat sonra qərargahdan qırmızısifət bir leytenant gəldi. Mir Cəlal. Dilaranın leytenant Əjdərdən aldığı məktubların arası kəsilmişdi. Ə.Məmmədxanlı. _ Baş leytenant – leytenant rütbəsindən sonra gələn zabit rütbəsi və belə rütbəsi olan şəxs. Kiçik leytenant – praporşikdən sonra gələn zabit rütbəsi və belə rütbəsi olan şəxs.