leytmotiv : [alm.]
1. Musiqi əsərində dönə-dönə təkrar olunan əsas motiv, əsas mövzu. [Uvertüralarda] kompozitor .. leytmotivlərdən istifadə edərək əsərin dramatik inkişafını simfonik orkestr dili ilə nəql edir. Ə.Bədəlbəyli.
2. məc. Əsərin ana xəttini təşkil edən əsas fikir, müddəa. Romanın leytmotivi.
leytmotiv 2: [alm.]
1. Musiqi əsərində dönə-dönə təkrar olunan əsas motiv, əsas mövzu. [Uvertüralarda] kompozitor .. leytmotivlərdən istifadə edərək əsərin dramatik inkişafını simfonik orkestr dili ilə nəql edir. Ə.Bədəlbəyli.
2. məc. Əsərin ana xəttini təşkil edən əsas fikir, müddəa. Romanın leytmotivi.