libas : is. [ər.]
1. Paltar, geyim. Səfər libası. Toy libası. Dərviş libası. Hərbi libas. – Pənbeyi-daği-cünun içrə nihandır bədənim; Diri olduqca, libasım budur, ölsəm kəfənim. Füzuli. [Mirzə] durub, libasını geyinib, getdi Zeynalın dükanına. Ə.Haqverdiyev.
2. məc. Örtük mənasında. Dərələr, təpələr bozumtul bir libas geymişdi. M.Hüseyn.