liberal : [lat. liberalis – azad]
1. Liberalizm (1-ci mənada) tərəfdarı.
2. Liberal partiyalardan birinin üzvü.
3. məc. dan. Liberallıq göstərən, zərərli bir işə kömək edən adam, barışdırıcı, güzəştçi.