lifləmək : f. Liflə bədəni yumaq, bədənə lif sürtmək. Özünü lifləmək.